Добавки за масла

  • Намаляват триенето и износването
  • Удължават живота на двигателя
  • Спират течовете на масло
  • Намаляват пушенето
  • Намаляват разхода на масло
Списъчен вид